banner

Wypadki przy pracy

Definicja wypadku przy pracy

Zgodnie z ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz.1673, z późn. zm.) wypadkiem przy pracy nazywamy zdarzenie:

 • nagłe,
 • wywołane przyczyna zewnętrzną,
 • powodujące uraz lub śmierć,
 • które nastąpiło w związku z wykonywana pracą.

Wszystkie wymienione wyżej elementy muszą zaistnieć jednocześnie aby zdarzenie, któremu uległ pracownik , mogło być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy.

Obowiązki pracodawcy w związku z zaistniałym wypadkiem

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany:

 • Zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu,
 • Zabezpieczyć miejsce wypadku,
 • Podjąć niezbędne środki eliminujące lub ograniczające zagrożenie,
 • Niezwłocznie zawiadomić państwowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mający związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy,
 • Niezwłocznie ustalić okoliczności i przyczyny wypadku,
 • Zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom,
 • Powołać zespół powypadkowy,
 • Sporządzić właściwą dokumentację wypadku.
szlifowanie-w-odziezy-ochronnej

Dokumentacja wypadku

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza – nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół powypadkowy.

Nasza oferta

Odpowiednio przeszkolona kadra z naszego ośrodka przeprowadzi sprawnie wszystkie czynności związane z:

 • Wypadkiem przy pracy,
 • Wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy,
 • Wypadkiem w drodze do i z pracy.
znak-uwaga-prad
znak-odziez-ochronna
znak-skazenie-biologiczne