banner

Kursy i szkolenia BHP

Podstawową usługą, jaką świadczy nasza firma są szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Współpracujemy w tym zakresie z firmami, które prowadzą działalność m.in. w takich miastach jak Gorzów Wielkopolski czy Szczecin. Kursy możemy przeprowadzić w formie tradycyjnej, czyli praktycznej i teoretycznej dla określonej grupy uczestników lub też w formie instruktażu ogólnego i stanowiskowego (pokaz i objaśnienie stanowiska pracy, próby wykonania procesu pracy itd.).
Prowadzimy szkolenia wstępne – dla pracowników przed dopuszczeniem do pracy (dostarczenie niezbędnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku) i okresowe, które są okazją do zapoznania się ze zmianami w przepisach BHP oraz do uzupełnienia wiedzy w tym zakresie. Ponadto z naszych kursów BHP mogą skorzystać pracodawcy i inne osoby, które wchodzą w skład kadry zarządzającej.

Oprócz szkoleń poświęconych typowo tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy proponujemy kursy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

znaki-bhp

Szkolenia BHP dla firm oraz instytucji

Oferujemy fachowy instruktaż dla pracodawców, kadr kierowniczych oraz pracowników wszystkich szczebli. Nasza propozycja uwzględnia specyfikę rozmaitych profesji (potencjalne zagrożenia, czynniki szkodliwe), a także zróżnicowane środowisko wykonywania obowiązków zawodowych. Na indywidualne zamówienie naszych klientów zrealizujemy szkolenie wstępne i okresowe oraz zaproponujemy szeroki pakiet kursów branżowych. Zapoznamy Państwa firmowy zespół z przepisami BHP, a następnie w efektywny sposób sprawdzimy zdobytą wiedzę.
Składające się na ofertę SZKOLENIA BHP POZNAŃ propozycje – „szkolenia okresowe BHP” oraz „szkolenia wstępne BHP Poznań”, pozwolą uczestnikom zdobyć niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje, dzięki którym – bez względu na branże, w należyty sposób będą przeciwdziałać zagrożeniom, a w razie ich wystąpienia – właściwie reagować.

Szkolenia wstępne

Nowo zatrudniani pracownicy muszą przejść szkolenia wstępne w zakresie BHP. Taki instruktaż na każde stanowisko pracy może zapewnić nasza firma. Pracownik zostanie wyposażony w odpowiednią dawkę wiedzy i umiejętności potrzebnych do jego bezpiecznej obsługi.

Okresowe szkolenia BHP

W zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zachodzą różne zmiany, o których powinien zostać poinformowany zespół pracowników i pracodawca. Okresowe szkolenia BHP to okazja do tego, aby uzupełnić wiedzę w tym obszarze oraz zdobyć umiejętności w zakresie BHP.

Szkolenia pracodawców

Kurs, seminarium lub samokształcenie – to nasza propozycja szkolenia pracodawców w obszarze tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierowana jest także do osób, które na co dzień zarządzają pracownikami. Warto wiedzieć, że pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się w ciągu 6 miesięcy od daty zatrudnienia.

Szkolenia pracowników

Przeprowadzamy szkolenia pracowników zatrudnianych na stanowiskach robotniczych oraz administracyjno-biurowych. W naszych kursach BHP udział biorą także pracownicy inżynieryjno-techniczni. Takie szkolenia muszą odbyć się w ciągu 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Szkolenia ppoż.

Podstawowe zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego urządzeń i instalacji budynków, obiektów i terenów to część tematyki poruszanej podczas prowadzonego przez nas szkolenia ppoż. Uczestnicy uczą się także jak zastosować sprzęt przeciwpożarowy i ratowniczy oraz urządzenia przeciwpożarowe.

odziez-bhp

Jak często należy przeprowadzać szkolenia BHP?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, szkolenia BHP muszą być powtarzane w czasie trwania stosunku pracy pracowników. Częstotliwość ich organizowania jest uzależniona przede wszystkim od rodzaju stanowiska, jakie zajmują pracownicy w zakładzie pracy. Celem tego typu szkoleń jest:

 • przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi dotyczącymi BHP.

Do kogo skierowane są szkolenia okresowe?

Obowiązek odbycia okresowego kursu BHP mają:

 • osoby będące pracodawcami i wszyscy, którzy kierują pracownikami,
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni,
 • pracownicy sektora administracyjno-biurowego,
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osoby, które wykonują zadania tej służby.

Co obejmuje oferta szkoleniowa naszej firmy?

Oferta naszego przedsiębiorstwa jest skierowana do wszystkich pracodawców, którzy chcą mieć wykwalifikowaną kadrę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu, stworzyliśmy kompletną ofertę szkoleń i kursów BHP, dopasowaną rodzajem i zakresem usług do najbardziej wymagających klientów.

Usługi BHP świadczymy przede wszystkim dla firm działających na terenie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego, mających swoje siedziby m.in. na terenie Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego.

Oferta szkoleniowa przygotowana przez naszą firmę obejmuje:

 • Szkolenia wstępne BHP, które w myśl obowiązujących przepisów prawnych powinny być organizowane dla pracowników przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na danym stanowisku. Szkolenia te obejmują:
  • instruktaż ogólny,
  • instruktaż stanowiskowy,
 • Szkolenia okresowe BHP, przeznaczone dla pracowników, kadry kierującej i pracodawców, które mają na celu zapoznanie uczestników z nowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także pozwalają pracownikom uzupełnić wiedzę i umiejętności z zakresu BHP.
 • Szkolenia BHP dla pracodawców, których celem jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą oraz kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 • Kursy BHP dla pracowników, w ramach których przekazujemy wiedzę dotyczącą takich zagadnień, jak prawo pracy, środki ochrony indywidualnej, odpowiedzialność pracownika, ryzyko zawodowe związane z daną profesją, itp.

Co dają szkolenia BHP?

Kurs BHP daje podstawowe informacje o zasadach i przepisach, dzięki którym można ustrzec się poważnych powikłań lub uchronić się przed wypadkiem przy pracy. Podczas takiego szkolenia każdy pracownik może dowiedzieć się o czyhających na niego zagrożeniach, związanych z wykonywaniem pracy na danym stanowisku.

szlifowanie-w-odziezy-ochronnej