grafika2-wozek-widlowy-z-kartonem

Kursy na wózki widłowe – Szczecin i Gorzów Wielkopolski

Kursy na wózki widłowe – Szczecin i Gorzów Wielkopolski Zachodniopomorskie i lubuskie to województwa, na terenie których prowadzimy specjalistyczne kursy przeznaczone dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia w zakresie obsługi wózków widłowych. Aby trafić do nas na przeszkolenie, np. w Szczecinie czy Gorzowie Wielkopolskim, trzeba spełnić następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać zdolność wykonywania zawodu kierowcy wózka jezdniowego (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim),
 • w przypadku osób zainteresowanych kursem na wózki boczne – mieć zaświadczenie o ukończeniu kursu na wózki jezdniowe.
wozek-widlowy-w-pracy

Co daje nasz kurs?

Zarówno szkolenie teoretyczne, jak i praktyczne, mają na celu przygotowanie słuchaczy do samodzielnego obsługiwania wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz do wymiany butli. Dlatego każdy, kto je pozytywnie przejdzie, nabędzie takie umiejętności jak:

 • opisanie budowy i zasady działania wózków różnych typów w zakresie pozwalającym na ich eksploatację,
 • samodzielnie prowadzenie wózku jezdniowego,
 • wykonywanie manewrów osprzętem wózka,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP oraz zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, jak również zasad poruszania się po terenie zakładu.

Zdobywanie umiejętności pod okiem doświadczonej kadry Organizowany przez nas kurs na wózek widłowy w zakresie zdobycia praktycznych umiejętności trwa minimum 15 godzin. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele firm proponuje znacznie krótsze przeszkolenie, ale za tym też idą często śmiertelne statystyki. Nie da się bowiem zgłębić bezpiecznej obsługi tego sprzętu w jeden dzień lub podczas dwutygodniowych wykładów. Dysponujemy zarówno doświadczoną i wyspecjalizowaną kadrą, która wprowadza kursantów w arkana zawodu operatora wózków widłowych, jak i odpowiednim sprzętem. Posiadamy bardzo dobre, pod względem technicznym, wózki jezdniowe wszystkich typów. To na nich uczestnicy kursu zdobywają praktyczne umiejętności. W ramach prowadzonych zajęć można zdobyć uprawnienia do obsługi tych pojazdów od podstaw lub uzupełnić o nowe – np. w zakresie obsługi wózków bocznych, z unoszoną kabiną czy typu VNA (Very Narrow Aisle). W cenie kursu na wózki widłowe mieści się m.in.:

 • szkolenie praktyczne i teoretyczne,
 • materiały szkoleniowe,
 • egzaminy,
 • koszty dokumentów (w tym także w wersji obcojęzycznej do wyboru).

Szczecin, Gorzów Wielkopolski czy inne miasto – wszędzie możemy zapewnić Ci profesjonalne przeszkolenie, abyś bezpiecznie korzystał z wózka widłowego każdego typu!

wozek-widlowy-w-magazynie

Przebieg szkolenia/program

Organizowane przez naszą firmę kursy na wózek widłowy składają się z dwóch podstawowych części: teoretycznej i praktycznej. W trakcie zajęć uczestnicy poznają prawidłową obsługę wózków widłowych oraz związane z tym przepisy prawne. Szkolenie na operatora wózka widłowego jest prowadzone w systemie ciągłym.

Zagadnienia, jakie są poruszane na kursie na wózki widłowe to między innymi:

 • rodzaje stosowanych wózków jezdniowych,
 • budowa i obsługa wózków widłowych,
 • czynności operatorskie, wykonywane przed rozpoczęciem, podczas oraz po zakończeniu pracy z wózkiem widłowym,
 • rodzaje ładunków, jakie mogą być transportowane przy wykorzystaniu wózków jezdniowych,
 • wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy BHP,
 • najważniejsze wiadomości o dozorze technicznym,
 • bezpieczna obsługa oraz wymiana butli LPG w wózkach wyposażonych w te urządzenia,
 • zajęcia praktyczne.

Egzamin/certyfikat

Po zakończonym kursie uczestnicy przystępują do egzaminu teoretycznego oraz praktycznego. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu, jest wydawane zaświadczenie o ukończonym kursie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej w języku polskim oraz angielskim. Zaświadczenie o tym, iż uczestnik ukończył kurs na wózki widłowe, jest wydawane bezterminowo.

Nasza firma organizuje kursy przed Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego, które odbywają się w największych miasta województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Do kursów udostępniamy uczestnikom własne wózki widłowe, które są wyposażone między innymi w instalacje gazowe.

grafika-wozek-z-paczka-na-widlach